Sosialt ansvar

Vi ønsker et samfunn der trygghet og tilhørighet står sentralt, med sosiale ikke-stigmatiserende ordninger som f.eks borgerlønn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Vi ønsker en blanding av offentlige og private drivere av helse- og sosialtjenestene, da dette vil fremme kvaliteten på tjenestene. Kvaliteten er det sentrale for Venstre.

Alta Venstre vil styrke det lokale helsetilbud gjennom etablering av bedre akuttjeneste og fødeavdeling.

Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. I Norge er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som trenger det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**