Ja-kommune, tid og service

Ulf Leirstein, Østfold FrP har hatt et innlegg i Moss Avis, hvor han ønsker en mer offensiv holdning i kommunene — for eksempel i byggesaker. Det går på både tid og service.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre er enig i saken, men vi er uenig i beskrivelsen om at det skyldes et behov hos enkelte for å bedrive overformynderi. Selv om kundene enkelte ganger føler det slik.

Saksdokumenter

Foto: Microsoft

I stor grad kan årsaken ganske enkelt være mangel på fagfolk i kommunene, som igjen medfører lang saksbehandling og lite tid til service/rådgivning. Svaret ligger da i å øke bemanningen med de kostnader det medfører. Disse kostnadene kan i prinsipp dekkes inn ved å innføre eiendomsskatt, eller øke den. Alternativt ved å redusere tjenestene, f.eks. innen omsorg, eller man kan “effektivisere” kommunen. Alt dette må da også ses opp mot Frps uttrykte ønske om å øke innsatsen i eldresektoren.

Om jeg har forstått Frp rett (blant annet i Fredrikstad) så er deres fremste mål å fjerne eiendomsskatten — koste hva det koste vil. Så får det heller bli som det blir med valgfriheten til fru Hansen og hennes pårørende om hvem som skal kunne bestemme hvem som skal komme hjem til henne og hjelpe. Det er som Leirstein selv skriver. Uverdig.

Som sagt. Venstre er ikke uenig med Frp, men vi frykter prioriteringene. I vår verden er den eneste holdbare løsning først å skaffe overskudd i kommunens drift, for så å bruke de pengene til det man prioriterer høyest. Det kan være å fjerne eiendomsskatten, bruke mer penger på eldreomsorg og ansette flere folk for å kunne bli en ja-kommune. Men neppe alt på en gang, og i hvert fall ikke før pengene ligger på bordet. Det er å kaste blår i øynene på folk.

Ulf Trenum (V)
3.kandidat fylkestinget

Les artikkelen i Moss Avis her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**