Låtefoss er en skam for turistlandet Norge

Låtefoss er et av Norges mest besøkte turistmål. Turister i hundretusentall stopper her hvert år. Foruten den unike fossen er alt vi har å tilby en livsfarlig parkering i riksvegen, et blått toalett og en kiosk. I sommersesongen er det daglig kaos med turistbusser, bobiler, fotograferende turister, barn, motorsykler og trailere om en annen. En politisk løsning må til sier Venstres ordførerkandidat i Odda, Inge Børslien. I dag passerer samferdselsminister Liv Signe Navarsete stedet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I ti år har det eksistert ferdig godkjent reguleringsplan for tilstrekkelig og trygg parkering, et besøkssenter og gangveger til utsiktspunkter. Planen er utformet av Statens vegvesen og Odda kommune i fellesskap. Norsk form har stått for utforming av besøkssenter m.m. Av en eller annen grunn har planene “kokt bort i kålen”.

Låtefoss er kanskje det beste stedet vi kan “selge” hele Hardanger til turistene, der den ligger som den sørligste innfallsporten til Hardanger og der hver eneste turist som passerer stopper. Vi kunne for eksempel vise panoramafilm med fjord, fjell, foss,fonn og kultur som kunne ta pusten fra noen og enhver mener Børslien.

Besøkssenteret må kunne bygges og drives av private, men først må øvrig tilrettelegging på plass. Dette er et offentlig ansvar. Odda kommune og Staten v/Statens vegvesen har forsømt seg, men nå har vi verktøyet “turistveg Hardanger”. Dette vil Odda Venstre gripe tak i, og vi håper på drahjelp fra samferdselsdepartementet slik at de ti år gamle planene snarest kan realiseres og gi turistene og reiselivet i Hardanger en verdig innfallsport til Hardanger, “verdens beste reisemål.” Samferdselsministeren har ikke tatt seg tid til å stoppe i dag, men vi håper hun merker seg utfordringen ved Låtefoss på sin reise avslutter Børslien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**