Store forventninger til næring- og miljøkonsulenten

1. august starter Aurskog-Hølands nye nærings- og miljøkonsulent i den nyopprettede stillingen. Vi i Venstre håper at både næringsliv og miljø får økt fokus, og at man også husker å se disse to i sammenheng.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Anna Sofie Mørland

Foto: Christoffer Biong

Vi ønsker å markere Aurskog-Høland som en gunstig lokalisering for miljøbedrifter, og skape et samarbeidsmiljø for denne type næring. Ved å etablere flere lokale arbeidsplasser reduserer vi også pendler-/køproblematikken, reduserer CO2-utslipp, og får større inntekter til kommunen.

I fylkeskommunens høringssvar til den nylig vedtatte strategiplan for næring og miljø påpekes bl.a. følgende: “Fylkesrådmannen savner en tydeligere sammenheng mellom klimapolitikk og næringsutvikling. (…) Fylkesrådmannen savner tydeligere strategier innen bioenergi og klima”. Det er interessant å merke seg at kommunenen velger å overse dette, og hverken formannsskap eller kommunestyre tar hensyn til høringssvaret i vedtak av strategiplanen.

Næring og miljø er en spennende kombinasjon i disse tider. Think har bidratt til å sette Aurskog-Høland på kartet. I tillegg har vi Debio, Renor, KL Miljøvarme og 35 økologiske gårdsbruk. Hvis vi også tar med skogbruks- og sagbruksnæringen (biobrensel) har vi allerede flere miljøbedrifter her. Aurskog-Høland har nærhet til forskningssentrene på Kjeller, hvor de forsker på nettopp fornybar energi, klimateknologi og miljøgifter. Hva med å bruke dette som utgangspunkt for å tiltrekke oss flere miljøbedrifter?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**