Dette er hovudmåla til Eid Venstre

For fire år sida var «Ny vekst i Eid»
det sentrale valløftet for Eid Venstre,
-ny vekst og optimisme har vi fått.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


«Vidare vekst i Eid» er derfor eit naturleg
valløfte for komande periode.

Venstre er eit sosialliberalt parti.
Vi er opptekne av fridom for den enkelte
balansert med at vi tek vare på fellesskapet.

Venstre er eit miljøparti
Det å ta vare på naturen er den største
utfordring i vår tid – lokalt, sentralt
og internasjonalt.

Gründertenking, entreprenørskap og dugnad
er viktig. Vekst i små og mellomstore
bedrifter er framtida .
Eid Venstre ønskjer å vidareutvikle samarbeidet
mellom næringsliv, kulturliv, kommune og andre
offentlege verksemder.

Nordfjord som region er eit felles bu-og
arbeidsområde, eit tett samarbeid mellom
kommunane styrkjer heile regionen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**