Siv Langøen Rotevatn

Siv Langøen Rotevatn er Venstre sin gruppeleiar i Eid kommunestyre i perioden 2007-11, og er Eid Venstre sin kandidat til fylkestinget ved fylkestingsvalet 2011. Siv er 52 år, fysioterapeut, og har
jobba 15 år på små og store sjukehus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Siv Langøen Rotevatn

Foto: Steinar Engeland

12 år i kommunestyret, åtte år i formannskapet og 14 år som kommunefysioterapeut
i Eid har gjeve Siv solid kjennskap til kommunen og regionen rundt, både i høve til busetnad og tenester.
Med denne bakgrunnen er ho engasjert i helsepolitikk, men har politisk jobba mest med skule og kultur.

Siste periode har ho vore medlem av formannskapet. Vervet som Fylkestingsmedlem har gjeve henne kunnskap om, og kontaktflate inn mot dette viktige politiske nivået. Ved valet i 2011 står Siv på sjetteplass på fylkestingslista til Venstre. Ho står også på Eid Venstre si liste til kommunevalet 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**