Anette Dalen Pedersen

Anette Dalen Pedersen er 2. vara til kommunestyret på Notodden for Venstre, og medlem av Unge Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Anette Dalen Pedersen

Foto: NN

Anette er økonomiansvarlig i Notodden Unge Venstre. Hun er nettopp ferdig
utdannet ved Notodden videregående skole. Anette er spesielt opptatt av
skolepolitikk og kultur, og er idrettsinteressert

Anette Dalen Pedersen:
«Venstre vil prioritere dem som trenger det mest, i stedet for å smøre nye
velferdsgoder tynt ut over alle!»

«Notodden Venstre vil legge til rette for at Notoddens elever skal kunne
evaluere læringsmiljøet og læreren på en enklere måte enn i dag.»

Anette Dalen Pedersen er:

KOMMUNEN:
* 2. vara til kommunestyret
* Vara til Hovedutvalg for Oppvekst

Organisasjon:
* Styremedlem i Notodden VENSTRE

I valget 2007 var Anette 3. kandidat på lista til Notodden Venstre.

Kongsbergveien 26,
Tlf.: 45 45 41 10
[email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**