Jørund Cronblad Krosshus

Jørund Cronblad Krosshus,

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Krosshus_2011

I perioden 2003 -2007
var Jørund nestleder i Teknisk Utvalg og nestleder i Notodden Venstre.

I perioden 2007 – 2011
har han vært nestleder i Oppvekstutvalget.

Han er utdannet realfagslærer, bor i Tinnegrend, og er leder av Tinnegrend Velforening.
Til daglig jobber Jørund som rådgiver i Ungt Entreprenørskap Telemark.

Jørund Cronblad Krosshus:
«Venstre vil ha en skolestruktur som er tilpasset dagens behov og krav. Skolen skal tilby et godt læringsmiljø, både faglig og sosialt.»

«Det må jobbes aktivt for at alle elever skal ha tilgang på gang- og sykkelvei til skolen!»

Jørund Cronblad Krosshus:

KOMMUNEN:
* Medlem av kommunestyret
* Nestleder i Hovedutvalg for Oppvekst
* Vara til Formannskapet
* Vara til Hovedutvalg for Landbruk – og Vilt

Organisasjon:
* Styremedlem i Notodden VENSTRE

Ved kommunevalget 2011 er Jørund 3. kandidat på lista til Notodden Venstre.

Kontakt:Jørund Cronblad Krosshus
Tinnegrend 320,
Tlf.: 48 15 54 94
[email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**