Torgeir Fossli

Torgeir Fossli, leder av Notodden Venstre og leder av Telemark Venstre. Han er gruppeleder for Venstres gruppe i Notodden kommunestyre, og en av Notoddens mest profilerte politikere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Torgeir Fossli

Foto: John Dana

Torgeir har vært Venstres kommunestyrerepresentant de to siste periodene og er leder av Notodden Venstre. Han er er utdannet pianist og arbeider som lærer ved Notodden Kulturskole. Torgeir har markert seg særlig i saker om skole, næringsliv og kultur.

«Frivillige lag og organisasjoner er selve livsnerven i Notodden. VENSTRE vil øke tilskuddene til lag og organisasjoner.»

«Barn og unge er framtiden og vi vil gi dem utdanning av høy kvalitet slik
at de blir i stand til å ta vare på seg selv og sine nærmeste og bli positive
bidragsytere for samfunnet.»

Torgeir Fossli er:

KOMMUNEN:
* Medlem av kommunestyret
* Gruppeleder for VENSTRE
* Nestleder i Teknisk Hovedutvalg
* 1. vara til Formannskapet
* Medlem av valgnemnda
* Medlem av representantskapet i Kongsbergregionen
* Vara til styret IRMAT IKS

Organisasjon:
* Leder av Notodden VENSTRE
* Leder i Telemark VENSTRE
* Medlem av VENSTRE’s landsstyre

I kommunevalget 2011 er Torgeir Fossli ordførerkandidat for Notodden Venstre.

Kontakt: Torgeir Fossli
Snøyrudvegen 67, 3679 Notodden
Tlf.: 90 68 85 15
[email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**