En åpen kommune

Vi i Horten Venstre er sterkt bekymret over hvordan kommunen vår bygges ut. Det ene prosjektet etter det andre lager murer rundt byen, hvor åpenhet og fysisk tilgjengelighet tidligere var et kjennemerke ved vår kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Det skal bygges et senter med høyde fra 15-20 meter i Vekterkvartalet. Det skal bygges 9.000 kvm (kanskje utformet som blokker) på Steinsnes, ved siden av et av de allerede tettest bebygde områdene i byen (Strandparken). Høye bygninger mot parken på alle sider diskuteres stadig.

Konstruksjon

Foto: Microsoft

Politikernes oppgave i dette er etter vår mening å tenke fram i tid. Hvordan vil vi at byen skal se ut om 30 år? Vil vi virkelig at de siste rester av småhusbebyggelse og hagebypreg skal forsvinne? Og hvordan i all verden gagner dette byens borgere, annet enn på kort sikt?

Utbyggingen på 70-tallet markerte et veiskille i kommunen som ga oss parkeringsplasser og Domusbygget. Vi er nå ved et nytt veiskille og denne gangen MÅ vi velge annerledes! Dette er rett og slett snakk om hvordan vi vil at byen skal framstå for neste generasjon!

Horten Venstre sier klart NEI til denne typen utbygging. Vi vil bevare byens åpenhet og oversiktlighet og vil at kommunens politikere i langt større grad skal legge premissene overfor utbyggere i forkant av planfremleggelse.

Alle aktører burde vite hva kommunen vil med egen utvikling!

Horten, 7. august 2007
Eddy Robertsen
2. kandidat Horten Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**