Tungtransporten på riksvei 51

Trafikksikkerheten og trygge veier for de myke trafikantene må prioriteres framfor tungtransporten på riksvei 51

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


kommunestyret i Eigersund støttet ikke et forslag om å stenge R51 for tungtransport slik det kommer fram i DT der politistasjonssjef Tendenes viser til politikerne i Eigersund. Kommunestyret ønsket i sitt vedtak at veien skulle utbedres til å tåle dagens trafikk. Nå har det gått 2 år siden trafikksikkerhetsplanen for perioden 2005 – 2015 ble vedtatt uten at det har skjedd noe med R51. Tiden er vel inne til å vurdere denne veistrekningen på nytt sett i lys av alle ulykkene. Samme trafikken kjører også over jernbanebrua på Eie og det er i trafikksikkerhets øyemed en “katastrofe” som burde vært gjort noen med for lenge siden. Venstre vil følge opp denne saken og ikke minst sette søkelyset på de myke trafikkantene på Eie.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**