Eirin Finnanger

2. vararepresentant til kommunestyret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Eirin Finnanger

Foto: Halden Venstre, arkiv

Eirin Finnanger er spesialrådgiver ved Sykehuset Østfold. Hun har erfaring som sjukepleier, leder og kvalitetsutvikler i kommunal visksomhet og ved sykehus. Eirin er kasserer og kontaktperson for Venstrekvinnelaget i Halden Venstre. Hun er spesielt interessert i sosialt ansvar, helsepolitikk og oppvekst. Eirin har vært medlem av Venstre lenge og når hun var 18 år var hun medlem av 17. maikomiteen i Surnadal kommune i Møre og Romsdal for Venstre.

Eirin Finnanger har vært 4. kandidat til Stortingsvalget i 2005 og 10. plass ved fylkestingsvalget i 2007. I 2005 var hun den haldenseren med høyest listeplassering på Venstres liste.

Folkevalgte verv
* 2. vara, Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale saker
* Medlem, Kommunal klagenemnd for helse- og sosialsaker

Verv i Venstre
* Kasserer i Halden Venstre
* Kontaktperson for Venstrekvinnelagsarbeid i Halden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**