Halden Venstre krever lokal klimahandling!

Pressemelding 1. juli 2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Halden Venstre foreslo i kommunestyremøtet 28. juni at Halden umiddelbart setter i gang arbeidet med å finne ut hva slags tiltak kommunen kan gjøre for å redusere våre klimagassutslipp.

— Skal vi stoppe den globale oppvarmingen, så kan vi ikke bare sitte og vente på regjeringen. Dette er en jobb vi må gjøre i fellesskap — rikspolitikere, lokalpolitikere, næringsliv og borgere, sier lokallagsleder Geir Helge Sandsmark.

Erfaringer fra andre kommuner som har gjennomført lokale klimatiltak viser at det er mulig å oppnå betydelige reduksjoner av klimagassutslippene uten store kostnader. Noen tiltak kan til og med gi en økonomisk gevinst over tid, om viljen er der til å ta investeringene nå. Ved å sette i gang nå, kan vi velge tiltak og gjennomføring slik at disse heller hever enn senker den enkeltes livskvalitet. Det er ikke selvplaging å la kommunen sørge for god energiøkonomi i nybygg.

— Kommunen har virkemidlene. Men vi trenger nytenkende og fremtidsrettede politikere for å sørge for at disse virkemidlene blir brukt. Det er en rolle Venstre gjerne tar på seg, avslutter Geir Helge Sandsmark.

For mer informasjon, kontakt:

Gruppeleder Roar Günther Andersen
Telefon 934 26 419
E-post [email protected]

Lokallagsleder Geir Helge Sandsmark
Telefon 951 60 369
E-post [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**