Referat fra åpent styremøte i Halden Venstre 23. mai 2007

5. lokallagsmøte

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Tirsdag 23.05.2007 fra kl. 1900
Tilstede:
Geir Helge Sandsmark, Roar Gunther Andersen, Michael Ha, Pål Buttingsrud,
Tone Skråning, Jan-Magne Sørensen, Eirin Finnanger

1. Referat fra tidligere møter 13. mars og 24. april
Godkjent.

2. Brev fra sykehusaksjonen i Halden – invitasjon til debattmøte.
Den 23. aug. skal det holdes et debattmøte om lokalsykehus. Halden Venstre
vil stille med en person. Hvem som stiller avgjøres på neste
lokallagsmøte. Roar inviterer Trond Holm for et innlegg etter neste
lokallagsmøte 20.06.2007 kl. 2000

3. Brev fra Fagforbundet — liste med spørsmål
Halden Venstre gikk igjennom spørsmålene og svarte i felleskap. Geir Helge
er svarer til Fagforbundet.

4. Nytt fra THE og kommunestyret
Roar orienterte

5. Miljøutspill —
halden kommune bør ha en klimapla. Geir Helge lager pressemelding.
Roar leverer interpellasjon til neste kommunestyremøte.

6. Hjemmesidene våre. Status og bruk — presentasjoner av listekandidater
Brosjyre.
Roar og Tone sender sin godkjenning av sin beskrivelse til Geir
Helge. Michael legger ut beskrivelsene på hjemmesiden.
Kandidatene skal prøve å komme ut med sak i uken. Nærmere beskrivelse til
neste lokallagsmøte.

7. Brosjyre
Gikk igjennom brosjyren
8. Valgkamp. Diskusjon
Leserinnlegg om skole/kompetanse i løpet av neste uke – Tone(Geir Helge
som med forfatter)
Pressemelding om miljø – Geir Helge

9. Medieplan for mai og juni.
Mer om det i neste møte

10. Evt.
Tone tok opp spørsmålet om når det var Venstre skole om næringspolitikk.
Jan Magne om fokus på psykiatri om det var mulig å legge opp psykiatri
foredrag.
Michael om eventuell flytting og jobbbytting

Referent
Michael Ha

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**