Roar Günther Andersen

Kommunestyrerepresentant

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

roar

Foto: M&A Fotoatelier, Halden

Roar Günther Andersen er godt inne i sin fjerde periode i kommunestyret. Roar har drevet egen bedrift, vært sjømann og har de siste årene kjørt drosje. Roar er opptatt av næringspolitikk, miljø og sosialt ansvar. Roar er opptatt av åpenhet, redelighet og ærlighet i offentlige prosesser og er en forkjemper for at lovverk og sunn fornuft skal følges. Han er også opptatt av god infrastruktur til glede for borgere og næringsliv. I tillegg er Roar opptatt av at alle mennesker skal taes på alvor og følges godt opp på deres premisser. Han er opptatt av å være en stemme for de som er små og liten eller ingen stemme har.

Roar har vært mangeårig leder i Halden Venstre og er tidligere fylkesleder i Østfold Venstre.

Folkevalgte verv:
* Gruppeleder, Kommunestyret
* Dyrevernsnemnda
* 1. vara, Formannskapet
* 3. vara, Administrasjonsutvalget

Verv i Venstre:
* Valgkomitemedlem, Halden Venstre

Tidligere verv (i utdrag)
* Leder, Kontrollutvalget
* Leder, Havnestyret
* Medlem, Hovedutvalg for teknikk, havn og eiendom
* Fylkesleder i Østfold Venstre
* Leder i Halden Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**