Tone Skråning

Kommunestyrerepresentant, Medlem i utvalg for undervisning og oppvekst. 3. kandidat til Stortinget, Valg 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Tone Skråning

Foto: Bård Halvorsen, HiOf

Tone Skråning jobber til daglig som veileder for studenter ved Høgskolen i Østfold. I tillegg til dette er hun barnas talsperson i fylkesnemnda for sosiale saker, siden 2001. Etter noen år som medlem av lokallaget bestemte Tone seg for å delta mer aktivt. Hun ble valgt inn i kommunestyret i 2007 og er spesielt opptatt av barn og unges oppvekstvilkår.

Til stortingsvalget i 2009 er Tone Skråning nr. 3 på Østfold Venstres stortingsliste. Noe som gir stor sjanse for at Halden får en vara som vil måtte møte på stortinget en del ganger neste periode. Dette er viktig for at Halden og de som er opptatt av oppvekst, mangfold og inkludering får en representant for seg på østfoldbenken.

Folkevalgte verv
* Medlem av Kommunestyret
* Medlem av Hovedutvalg for undervisning og oppvekst
* Medlem av 17. maikomiteen
* Medlem av Tilflyttingsnemnda
* Samarbeidsutvalg: Folkvang skole, Låby skole, Tistedal barnehage, Halden kommunale voksenopplæring, Lysløypa barnehage, Skogkanten barnehage og Trolltangen barnehage

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**