Vefsn Venstres 2. vara til kommunestyreret

Johanna-Franziska Wika (49) lektor og musiker

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Franziska Wika

Foto: Wika

Franziska Wika ble medlem i Vefsn Venstre i 1999. Det var Venstres sosial – liberale ideologi, som bygger på enkeltmenneskes frihet, forbundet med sosialt ansvar, som gjorde at hun meldte seg inn i partiet og som ble utgangspunkt for hennes politiske engasjement. Kjerneområder for hennes arbeid har vært åpenhet i offentlig forvaltning, rettferd og likeverd, miljø, miljøvern og kultur. Hun har sittet i kommunestyret i Vefsn i 3 perioder.

Franziska Wika er en uredd politiker. Ytringsfriheten brukes for å sette urettferdighet, maktkonsentrasjon og korrupsjon på dagsorden. Likegyldighet og uengasjerthet er samfunnets fiender.

Gjennom sine tidlige jobbengasjementer som landsdelsmusiker og lektor ved Høgskolen i Tromsø har hun opparbeidet seg et stort kontaktnett i Nord Norge og er gjennom tallrike turneer "lommekjent" i vår landsdel og spesielt Nordland.

Som politiker har hun en visjon om at innbyggerne og innflytterne i Nordland skal finne det "gode liv" på det stedet de ønsker å bo. Dette forutsetter at regionene og distriktene har en god infrastruktur i kommunikasjon, post-, helse-, kraft – og bredbåndstilbud. Barn og ungdom må ha optimale skole – og fritidstilbud. Tilgang til åndelig føde, bibliotekene, skal være like tilgjengelig, uavhengig av bosted. Kultur og kulturopplevelser der du bor er mer og mer viktig for trivselen. For arbeidsgivere er alle de nevnte funksjonene utslagsgivende for å vinne konkurransen om kvalifisert arbeidskraft. Ungdommen står i sentrum for Franziskas engasjement.

Franziska Wika har vært Nordland Venstres representant i Fylkestinget i perioden 2007-2011.

Landsdelens naturgitte forutsetninger må snues fra å være en ulempe til å være et fortrinn. Nordland er mulighetens fylke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**