Venstre og lokalpolitikk i Halden

Det nærmer seg kommunevalg og spekulasjonene rundt samarbeid og posisjoner etter valget er i full gang. Lederen i HA fredag 6. juli er et eksempel på dette. Her spekuleres det blant annet rundt Venstres samarbeidspreferanser og prioritering av saker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Det pekes på at Venstres representant har rettet mye oppmerksomhet mot posisjonens stadige forsøk på omgåelse av havne- og farvannsloven. Likevel har Roar Günther Andersen rukket å fremme flere andre gode Venstresaker.

Sist høst debatterte kommunestyret skolens innhold etter at Venstre fikk satt temaet på sakskartet mot ordførerens vilje. Til siste kommunestyremøte leverte Venstre en interpellasjon om klimaplan. Som kjent fra oppslag i media førte dette til at man klarte å redde den eksisterende planen fra vedvarende nedstøving. Forhåpentligvis vil resultatet nå bli en gjennomgang av hvordan denne planen er oppfulgt for deretter å oppdatere den. Venstre har også levert eget budsjettforslag for Halden kommune de tre siste årene.

Halden Venstre er et aktivt lokallag med månedlige møter der medlemmene deltar ivrig i politiske diskusjoner. Vi arrangerer jevnlig åpne politiske møter der sentrale Venstrepolitikere deltar. De siste folkemøtene har handlet om integrering, skole, nyskaping og politisk åpenhet. To Haldensere er valgt inn i Østfold Venstres styre, og vi har sendt delegat til de tre siste landsmøtene. Under behandlingen av gjeldende Stortingsvalgprogram fikk vi medhold for flere av våre forslag.

Når valgresultatet foreligger, vet vi hvilke partigrupperinger som kan få flertall. Halden Venstre bidrar gjerne i et forpliktende samarbeid med andre partier dersom man kan enes om en god politisk plattform. Det er ikke aktuelt for oss å peke på konkrete partier før velgerne har sagt sin mening.

Det kan være interessant å merke seg at dersom Venstre får like mange stemmer ved lokalvalget som ved siste Stortingsvalg så kan vi sende tre representanter til kommunestyret. Prosentandelen ville gitt to representanter. Valget blir svært spennende! Sammen med den erfaringen Roar Günther Andersen har, vil flere Venstrerepresentanter gi et meget slagkraftig politisk alternativ i Halden. Det lokale valgprogrammet kan leses på nettsidene våre.

Sitat fra en partifelle som bor et annet sted i Østfold: " Det er enda mer behov for Venstre i Halden enn på andre steder."

Med hilsen
Geir Helge Sandsmark
Leder og listekandidat, Venstre i Halden

Halden Dagblad – Venstre og lokalpolitikk i Halden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**