Frivillige lag og foreningers vilkår i Vefsn er en skam!

Det er på tide at et samlet politikerkorps blåser i hornene for å øke den kommunale støtten til frivillige lag og foreninger i vår kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


50 registrerte idrettslag og 28 sang- og musikkforeninger er berettiget til å sende søknad om forenings- og prosjektstøtte til utvalget for kultur- og samfunnsutvikling. I kommunens totalbudsjett på en halv milliard kroner er det avsatt 120.000 kr. for idrett og 125.000 for annen kultur. Det har mange ganger føltes flaut å behandle søknadene. I tildelingsmøter hersker det en tverrpolitisk fortvilelse over ikke å kunne tilgodese frivillig innsats med mer kommunal støtte. Gode prosjekter som hever Vefsn kommunes omdømme regionalt, nasjonalt og internasjonalt oppnår mikroskopiske bidrag fra det offentlige. Mange lag og foreninger søker ikke støtte i det hele tatt, fordi sjansen for å få den er så minimal. Jeg har forundret meg mange ganger, hvorfor medlemmene i utvalg for kultur- og samfunnsutvikling ikke har større gjennomslagskraft i sine respektive partier når budsjett og økonomiplan behandles. Det er der ord kan bli til handling.

Forening

Foto: Wika

Innen musikkfeltet har bortfallet av Kulturrådets midler for lokale musikktiltak ført til et inntektstap på ca. 100.000 kr. i året for Vefsns kulturliv. I et brev fra Kulturminister Trond Giske ble jeg lovet at kommunene har fått en kompensasjon i rammetilskuddet. Pengene er vekk. Økonomisjefen kunne ikke finne de i hvert fall.
Frivilligheten har en enestående posisjon mellom offentlig og privat sektor — mellom stat og marked. De frivillige organisasjonene tilfører samfunnet unike verdier. De skaper identitet og fellesskap, formidler kunnskap, engasjerer, provoserer, bidrar til å løse samfunnsoppgaver, yter hjelp og bistand, er pionerer og gir uunnværlige bidrag til demokratiet.
Frivilligheten tilfører samfunnet økonomiske verdier. Den samlede omsetningen i frivillig sektor i Norge er på nær 40 milliarder kroner. Totalt sysselsettes 66 000 mennesker, som igjen utløser frivillig innsats tilsvarende 115 000 lønnede årsverk.
For å bedre lag og foreningers vilkår trenges det en felles politisk enighet til å verdsette frivillig innsats med mer enn fine takketaler. La oss ta et tak!
Franziska Wika

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**