Renate ser enkeltmenneskene

Renate Fjellberg Moldenæs er andrekandidat til kommunestyret. Hun har samme tilnærming til jobb og politikk: Hun vil ta vare på enkeltmennesket:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


-Ta deg rolig tid til å være lykkelig. Tiden er ingen motorvei, sier forfatteren Phil Bosman*. Vel, det er sannelig ikke like lett for alle. Jeg møter i min jobb i PP-tjenesten ofte barn, unge og gamle som sliter i sin hverdag. Vi som jobber i offentlig tjeneste og lokalpolitikken har et stort ansvar. Vi skal se til at den enkelte blir ivaretatt på en god måte. Vi lykkes ikke alltid med det. Det kan skorte på økonomi, systemer og kompetanse.

Min hensikt med å gå inn i politikken er å gjøre hverdagen bedre for enkeltmenneskene. Jeg er spesielt opptatt av omsorgssektoren og skolesektoren. Vi har gode barnehager og skoler og en kompetansesterk helsesektor, men vi kan fortsatt gjøre noen grep for å bedre forholdene for enkeltmenneskene, både brukerne og de som yter tjenestene.

Renate.

*Bosman: God dag , kjære medmenneske.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**