Bør legge press på forlag

Fylket bør legge press på forlag for å få flere skolebøker på nynorsk. Det mener listetopp for Venstre i Møre og Romsdal, Gunn Berit Gjerde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre-politikeren synes ungdommene i dag protesterer for lite.

– Det er deres framtid, og deres hverdag det gjelder. De kan si veldig tydelig i fra i bokhandelen, og dessuten si fra til forlagene. det gjør de ikke i dag.

Gjerde mener fylket bør ta ansvar og presse forlagene for å få de til å levere digitale læremiddel på nynorsk. Dette er det fremdeles fylket som har ansvaret for.

– De kan ta dette seriøst når det nå ligger ute til anbud, sier hun.

Anbefale nynorsk
Skolene har selv ansvar for å bestemme hvilke bøker de vil kjøpe inn, og da mener Gjerde at de bør legge vekt på å få bøker også på nynorsk.

– De må passe på å anbefale bøker der det finnes nynorskutgaver, slik at elvene har et reelt valg, sier Gunn Berit Gjerde.

Slippe utgifter?
Gjerde sier det er mange forlag som bare gir ut bøker på bokmål, og mener dette er fordi forlaga spekulerer i å slippe utgiftene med å trykke bøker på nynorsk.

– Det er lett for alle som driver handel å selge det de tjener best på. Her bør det settes krav, både fra fylket, skolene og ikke minst elevene, avslutter Gjerde som er ordfører i Hareid.

Kilde (NRK)

Publisert 03.08.2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**