Erik Lundeby

Erik Lundeby er gruppeleder for Venstre i Frogn og er innstilt som ordførerkandidat av nominasjonskomiteen i Frogn Venstre. Han vil sikre marka, jordene og strandsonen når Frogn vokser, styrke skolen og ha liv og røre i Drøbak sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Erik Lundeby

Foto: Ivar Ruud Eide

Erik Lundeby (f. 1965), er gift og har tre barn i skolealder. Han har bodd i Seimbakken i Drøbak siden 1997, og tar bussen til Oslo hver dag for å jobbe i NHO, der han er politisk rådgiver. Lundeby kommer opprinnelig fra Øyer i Gudbrandsdalen, og er utdannet filosof, med doktorgrad om ytringsfrihet og rasisme.

Lundeby er også 2. vara for Venstre i Akershus på Stortinget. Han har i lokalpolitikken stått på barrikadene for Frognmarka, og er opptatt av at Frogn må vokse langsomt og uten at det går ut over livskvalitet og miljø.

-Befolkningsveksten i storbyområdene må håndteres smart og grønt, mener Lundeby. Nye boliger må komme ved kollektivknutepunkter, fordi vi må ta vare på grøntområder, strandsone og dyrkbar mark, og bli mindre avhengig av privatbil i hverdagen.

Lundeby har to perioder i Frogn kommunestyre bak seg, og er opptatt av at politiske myndigheter må vise handlekraft, ta vare på de svakeste, men også avholde seg fra å gjennomregulere og kontrollere alle sider ved livet.

-Politikken skal ikke blande seg i alt, sier han. Jeg tror på liberale verdier, den demokratiske rettsstaten og myndige mennesker som får frihet under ansvar.

Lundeby har i lokalpolitikken vært opptatt av ressurssituasjonen i skolen, og av levende bymiljøer med gode bomiljøer og liv og røre i form av kultur, fornøyelse og handel. Dette henger også sammen med en god politikk for små og mellomstore bedrifter.

-Små bedrifter skaper store verdier for samfunnet tilsammen, sier han. Derfor må kommunen være på tilbudssiden når bedriftene vil etablere seg eller utvide virksomhetten i Frogn.

Epost: [email protected], mobil 90 14 32 62, twitter @eriklundeby, facebook erik.lundeby

POLITISK CV: 2. vara til Stortinget for Akershus Venstre 2013-17. I sin annen periode som gruppeleder for Venstre i Frogn kommunestyre, og medlem av formannskapet. I forrige periode nestleder i utvalg for miljø, plan og byggesaker. To kommunevalg med over 16% av stemmene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**