Ivar Ruud Eide

Kommunestyremedlem
Medlem i utvalg for oppvekst, omsorg og kultur

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Ivar Ruud Eide

Foto:

Jeg heter Ivar R Eide (46), er gift og født og oppvokst i Frogn. Jeg har tatt kollektiv til Oslo i over 20 år til min jobb i bank.Nå jobber jeg på Nesodden, som også er et idyllisk sted. Jeg har også hatt tillitsverv i Boligbyggelaget og har vært med på mange boligprosjekter i Drøbak.

Uten tvil er Venstre det partiet som tidlig utmerket seg ved å ta vare på de viktige verdiene i Drøbak/Frogn. Oppvokst i nærheten til skog og friluftsområder, forsto jeg raskt at dette var viktig for folk flest. Selvfølgelig er arbeid, nærmiljø, skole, barnehage, sykehjem etc. også viktig, men å se bygda i sin helhet i et langsiktig perspektiv ble for meg fort viktig, fremfor kortsiktig profitt og rasering av våre natur- og friluftsområder.

Jeg er opptatt av hvordan vi fortsatt kan beholde Drøbak og Frogn som et levende småbymiljø Det er nærheten til sjøen, god tilgang til natur- og friluftsområder (marka) som gjør bygda vår spesiell. Bo nærme Oslo, men samtidig landelig. Dette tiltrekker til seg familier og andre som ønsker denne kombinasjonen.

Som dere sikkert har fått med dere, er jeg ivrig bidragsyter til naturfotografering og aktiv pådriver for å bevisstgjøre oss alle på at vår handlemåte i dag får følger for vår natur i morgen. Derfor er Venstre den beste garantien for Markavern og kontrollert utbygging av vår kommune, fremfor rask nedbygging, slik Høyrekameratene bidrar til.

Renholdssaken i Høyrefrogn har vært en fiasko. Venstregarantien overfor de ansatte i kommunen er at Frogn Drift skal nedlegges og renholdsarbeiderne skal tilbake til egen organisasjon i kommunen.Og derfor til alle ansatte i Frogn Kommune til slutt; Tør dere virkelig å velge Høyrekameratene som deres fremtidige arbeidsgiver ?

Epost: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**