Gjennomslag gir inspirasjon til å stå på videre

Det sies ofte at så mange avgjørelser tas sentralt at det er lite handlingsrom for de lokale politikerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Et stykke på vei er dette riktig og vi i Venstre er de fremste forkjemperne for desentralisering av makt og for at ressursene skal kunne brukes friere i den enkelte kommune. Men etter fire år som kommunestyrerepresentant og medlem av levekårsutvalget, har jeg erfart at det er mulig å påvirke utfallet av både små og store saker.

Rådhuset

Foto: Øyvind Misje

Det er en hovedgrunn til at jeg har sagt ja til å være kandidat på Eigersund Venstres liste også ved årets valg. Jeg har opplevd det som både spennende og givende å delta i lokalpolitikken. Dessuten er det inspirerende at Venstre får gjennomslag for saker vi har lovet velgerne å ta opp. Også i kommende periode er det viktig at Venstre får styrke til å påvirke utviklingen i kommunen vår.

Egersund by har mange kvaliteter vi har lett for å glemme eller sette til side når beslutninger tas. Vi har en av landets fineste trehusbebyggelser. Det må bli slutt på at den politikken vi vedtar for bebyggelsen i sentrum undergraves med dispensasjoner og kortsiktig tenking.

Venstre har ledet an i arbeidet for en bedre skole.. Store summer er brukt på å ruste opp skolebygg og på å bygge nytt. Nå trenges økt fokus på innholdet i skolen.. Det er bakgrunnen for Venstres forslag om kompetanseår for lærerne. Oppdaterte og motiverte lærere er viktig for elevene og for framtidens Eigersund. Vi må også tilføre økte ressurser til skolefritidsordningen, som sikrer god kvalitet på dette viktige tilbudet.

Kulturskolen er et verdifullt tilbud. Venstre har de siste årene fått gjennomslag for økte ressurser til skolen. Det var også vi som foreslo penger til flygelet, som nå er på plass i kulturskolens lokaler. Men vi er ikke i mål. Det er lange ventelister ved flere av kulturskolens tilbud. Derfor trengs større ressurser. Venstres mål er at de som ønsker det skal få et tilbud på kulturskolen.

Venstre vil at alle barn og unge skal ha tilgang til et variert og godt fritidstilbud. Derfor har vi arbeidet for å gi lag og foreninger gode vilkår. Vi fikk også satt av penger til et forbedret fritidstilbud til funksjonshemmet ungdom. Her vil jeg stå på videre, for vi er ikke i mål.

For meg er det veldig viktig å ta på alvor innspill som kommer fra innbyggerne..Også det som kan fortone seg som små saker kan være viktige for mange, Det fikk jeg erfare da jeg foreslo at "gatelysrestriksjonene" skulle mykes. Lyset står nå på til klokka 01 og ikke til klokka 24 på hverdager. og kommer en halv time tidligere på om morgenen. Det var åpenbart viktig for mange å kunne gå hjem på kvelden i opplyste gater eller slippe å starte en grytidlig arbeidsdag med å gå i mørke.

Nå gleder jeg meg til utvidelsen av lysløypen i Vannbassengane, en annen sak Venstre har fått gjennomslag for. Det er en sak vi har reist etter å ha fått innspill fra flere av de mange brukerne av dette unike turområdet.

Jeg håper vi også i kommende periode kan få innspill fra kommunens innbyggere som kan føre fram til politike vedtak. Samspillet melom politikere er viktig også utenom valgkampen.

Brit Kvassheim

Foto: Tore Nilsen

Brit Larssen Kvassheim
kommunestyrerepresentant for Eigersund Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**