GRATIS BUSS — har vi råd til det?

Ja det har vi, og når man ser alt det som har skjedd i den belgiske byen Hasselt, så bør vi spørre om vi egentlig har råd til å la være. Venstre i Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler vil sette i gang et prøveprosjekt i vårt område, og grepene må være så radikale at de virkelig monner; med en flerdobling av busspassasjerer som mål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Trafikk, kø

Foto: Microsoft

Helt gratis buss i nedre Glommaregionen vil koste Østfold Kollektivtrafikk (ØKT) ca. 41 millioner i tapte bilettinntekter per år. I seg selv mye penger, men når fylkeskommunen bare i fjor fikk inn 80 millioner kroner i inntekter fra Østfold Energi, så synes vi at å bruke f.eks. 25 millioner av de til buss er en god prioritering. De øvrige 16 millioner bør dekkes inn av Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler.

Men vi synes også brukerne kan betale en liten egenandel, for eksempel ti kroner for en dagsbilett. Med dagens kundegrunnlag gir det ca. 16 millioner i inntekt på et år. Penger vi mener skal brukes til å utvide busstilbudet. Flere busser, hyppigere avganger.

La oss nevne at staten nok også vil gi sitt bidrag. I form av storbymidler for økt kollektivsatsning. Ordningen eksisterer allerede, ble innført av samferdselsminister Toril Skogsholm (V). Venstre forslo tidligere i år å utvide denne ordningen til også å omfatte nedre Glommaregionen (sammen med Grenland/Telemark o.a.) De rød/grønne sa nei, men det kommer nok — kanskje allerede neste år — bare de kan foreslå det selv. Beløpsmessig kan det utgjøre rundt 15 millioner kroner for nedre Glomma.

Så det er penger nok, bare man vil. Fremtiden kan bli en ren fornøyelse — både for klimaet, lommeboka og køstresset.

Venstre
i Fredrikstad: Ulf Trenum
i Sarpsborg: Stener A. Enger
i Hvaler Pål Bugge

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**