Hva vil vi med Løten torg?

Venstre i Løten har laget en skisse til nytt torg i Løten og inviterer til en idédugnad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Torget i Løten

Foto: Løten venstre

Løten trenger et torg som møteplass og senter for uteaktiviteter av alle slag. Venstre i Løten inviterer til en idédugnad. Lag din skisse og vi vil publisere resultatene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**