Til innhold
Silje Hafslund, Ole Henrik Skjærstad, Guro Hjemli, Ole Hågensen og Inger Marie Øygard, Foto: Mirjam Engelsjord

Løten Venstre setter folk først

Løten Venstre

Du er hjertelig velkommen som medlem.

Løten Venstre sine kandidaterer nå klare for å gjøre Løten til en enda bedre kommune å bo i. En kommune som gir omsorg når du trenger det, er et godt sted å vokse opp, og legger til rette for nyskaping, nye arbeidsplasser og grønn vekst. Vi satser på et levende og blomstrende sentrum.

Venstre ønsker et samfunn der alle har frihet og selvstendighet til å leve det livet de ønsker – uavhengig av alder, kjønn, livssyn, funksjonsnivå, seksualitet og bakgrunn. Venstre vil gi kommunene størst mulig frihet til selv å skape gode lokalsamfunn. Derfor er et sterkt lokaldemokrati viktig for Venstre. For de lokale venstremedlemmene i Løten er dette en viktig drivkraft for å engasjere seg i politikken og å søke seg tilbake til kommunestyret.