Frekk valgkampbløff — trist for gründerne!

I Stavanger Aftenblad 16. august lanserer Åslaug Haga (Sp) flere konkrete tiltak for å gjøre det lettere å være gründer i Norge. Tiltakene er gode, de er ved gjentatte anledninger er blitt foreslått av Venstre på Stortinget men problemet er bare at Sp har stemt imot hver eneste gang. Leder i Rogaland Venstre, Helge Solum Larsen, konstaterer at dette er trist for gründerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Det vil jo vært positivt om regjeringen fulgte opp den gründerpolitikken Venstre allerede har frontet i flere år, men virkeligheten viser at dette dessverre bare valgflesk fra Haga sin side, sier Helge Solum Larsen, leder i Rogaland Venstre, som også er 2. kandidat til Stavanger bystyre.

Helge Solum Larsen

Foto: Jon Arne Silgjerd

– Hadde Senterpartiet virkelig ønsket å gjennomføre en bedre norsk gründerpolitikk, så ville dette allerede vært vedtatt norsk politikk. Senest under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett (RNB) i år, foreslo Venstre to av tiltakene Haga presenterer. De fikk støtte fra Høyre, FrP og KrF — men Sp stemte mot. Med Sp sine stemmer kunne forslagene fått flertall.

Under behandlingen av RNB i år foreslo Venstre både å redusere gebyrene til Brønnøysundregistrene til selvkostnivå, senest i statsbudsjettet for 2008, og en endring av folketrygdloven slik at selvstendig næringsdrivende får 100 % dekning av sykepenger under svangerskap, svangerskapspenger, fødsels- og adopsjonspenger, omsorgspenger fra første dag og pleie- og opplæringspenger. Venstre foreslo å bevilge henholdsvis 41 mill og 290 mill til disse formålene i årets RNB. Ingen av forslagene fikk Sp sine stemmer.

Ved tidligere anledninger har Venstre foreslått å gi rett til bunnfradrag til næringsdrivende, og dessuten å gi rente- og avdragsfritak på studielån i tre år for alle som starter egen virksomhet etter fullført utdannelse. Heller ikke disse forslagene har fått støtte fra Senterpartiet.

Les kronikk om Venstres gründerpolitikk her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**