Stem Venstre i Kristiansand!

Siste valgmåling viser at Venstre ligger an til 6,3% -dette vil gi tre representanter i kommunestyret og øke muligheter og styrke til å jobbe for følgende saker i Kristiansand:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Miljø
Ta vare på miljøet og samtidig være en moderne by

-redusere klimautslipp
-parkeringsplasser i byens randsoner og gratis buss i Kvadraturen
-flere og bedre sykkelveier
-miljøvennlig oppvarming/fjernvarme

Helse og omsorg

Mer til dem som trenger det mest

-utvidet hjemmehjelpstjeneste for hjelpetrengende
-doble antall legetimer på sykehjemmene i kommunen
-økt bevilgning til rehabiliteringsmuligheter for rusmisbrukere
-utvidet psykisk helsetilbud ved opprettelse av stilling som kommunepsykolog

Skole
En god skole med muligheter for alle

-gratis PC til alle ungdomsskoleelever
-kompetanseår med etterutdanning for lærerne

Kristiansand Venstre valgbrosjyre

Kristiansand Venstre program

Venstre sentralt valgportal

Partitesten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**