Tønsberg Venstres program

Tønsberg Venstres program for kommende kommunestyreperiode foreligger nå som et punktprogram, og vil etter hvert også bli distribuert rundt til alle husstander i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Programmet tar for seg hovedområdene klima og energi, lokalt selvstyre, samferdsel, areal, oppvekst og utdanning, sosial og helse, kultur samt næringspolitikk.

Valgurne

Vi mener det er et program preget av optimisme samt at det er et framtidsrettet program for Tønsbergs utvikling.

Punktprogrammet kan leses som en pdf-fil på denne linken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**