En ordfører for hele kommunen

Dersom velgerne vil det slik, kommer jeg som ordfører til å arbeide aktivt overfor næringsliv og statlige myndigheter med sikte på flere, varige arbeidsplasser i Risør uttaler Jan Einar Henriksen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

 Ordførerkandidat Jan Einar Henriksen

Ordførerkandidat Jan Einar Henriksen

Vil du bli ordfører? var det flere som spurte meg da jeg sist lørdag delte ut valgmateriell på Risør torv, og jeg svarte Ja det vil jeg. Noe annet ville være å føre velgerne bak lyset, og jeg hadde heller aldri stilt som kandidat ved det direkte ordførervalget om jeg ikke ønsket å overta som Risørs ordfører etter Lars Lauvhjell fortsetter Jan Einar Henriksen.

Risør Venstre har ikke kumulert sine listekandidater, og dermed er jo fallhøyden stor om du ikke blir valgt inn i bystyret, og enda større om du heller ikke blir ordfører? Det er klart fallhøyden er stor, men en sjanse er noe man tar, ikke noe man får. Jeg tror heller ikke at Risørs innbyggere er tjent med en ordfører som ikke er villig til å ta noe risiko. I dag er det nok vel mange kumulerte på valglistene synes jeg, og om alle partiene får fylt opp kvoten med antall kumulerte, er mer enn halvparten av bystyrets plasser allerede besatt av partiene og ikke av velgerne. En kan jo alltids spørre seg selv om det fremmer valgdeltakelsen, eller om det er en konsekvens av en generell lav interesse til å påta seg forpliktelser på vegne av fellesskapet. På den annen side er det jo opp til partiene å fremme listeforslag, og opp til velgerne å bestemme hvem de ønsker som sine representanter i bystyret.

Hva er de to viktigste sakene for Risør i kommende bystyreperiode?

Wenches georginer - 3

Det er helt klart å styrke bosetting og næringsutvikling, to viktige og helt avgjørende forutsetninger for at vi skal få til en positiv vekst i Risør fremover. En stemme til Risør Venstre er i så måte en stemme for et styrket sentrum, og dermed økt mulighet til å få til et positivt samarbeid i bystyre og hovedutvalg.

Dersom velgerne viser deg tillit og du blir vår neste ordfører, hva vil du da fokusere på? Nå skal vi jo først gjennom et spennende direkte ordførervalg i Risør, men om velgerne vil det slik vil jeg som ordfører
* arbeide aktivt overfor næringsliv og statlige myndigheter med sikte på flere, varige arbeidsplasser i Risør.
* bygge videre på og forsterke kultursatsingen
* arbeide for et godt samarbeidsklima partiene imellom, og mellom administrasjon og politikere, slik at vi når våre mål
* bidra til at Risør kommune skal være en god arbeidsgiver
* jobbe for åpenhet og god kommunikasjon
* være tilgjengelig for alle

Ja, og så vil jeg selvsagt være en ordfører for hele kommunen avslutter ordførerkandidat Jan Einar Henriksen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**