Risør Venstres bystyregruppe 2019-2023

VIL DU MØTE OSS?
Vi har åpne gruppe- og styremøter mandag før hvert kommunestyre (og noen ganger oftere). Møtene holdes på kommunehuset i Furumoveien 1 fra kl 17.

Stian Lund
Gruppeleder
Kommunestyrerepresentant
Medlem i miljø og teknisk utvalg

Sara Sægrov Ruud
Kommunestyrerepresentant
Medlem i formannskapet
Medlem i kulturutvalget

Frode Ausland
Kommunestyrerepresentant
Medlem i livsløpsutvalget
Medlem i samarbeidsutvalget i Fargeskrinet barnehage

Jan Einar Henriksen
Leder i kontrollutvalget
1. vara til kommunestyret

Kjersti Hektoen Moen
Medlem i samarbeidsutvalget på Søndeled skole
1. vara til livsløpsutvalget
2. vara til kommunestyret

Tone Solodden Thorsen
3. vara til kommunestyret

Mads Hveem
1. vara til kulturutvalget
4. vara til kommunestyret

Henry C. Holdgaard
5. vara til kommunestyret

Kjell O. Egestad
6. vara til kommunestyret

Heidi Elisabeth Kibsgård Paulsen
1. vara til miljø og teknisk utvalg

Åse Fjellstad
1. vara til kontrollutvalget