Våre folkevalgte

Venstre har fem bystyremedlemmer og fem komitemedlemmer 2015-2019:

Bystyremedlem: Dag Jørgen Hveem, tlf 464 10 424

Bystyremedlem, formannskapsmedlem og gruppeleder: Stian Lund, tlf 403 06 226

Bystyremedlem og leder komite for oppvekst og inkludering: Sara Sægrov Ruud, tlf 402 02 693

Bystyremedlem: Willy Thorsen, tlf 940 02 441 (permisjon ut perioden)

Bystyremedlem og komite for miljø og teknisk: Espen Hageli Henriksen, tlf 901 21 845

1. vara bystyret: Jan Einar Henriksen, tlf 974 33 121

2. vara bystyret og medlem i kontrollutvalget: Anlaug Stenersen, til 979 61 562

3. vara bystyret: Lars Tore Mesel, tlf 905 50 713

4. vara bystyret og 1. vara i komite for oppvekst og inkludering: Erik Johs. Vintermyr, tlf 909 94 527

5. vara bystyret: André Ommundsen, tlf 965 09 974

6. vara bystyret: Gaute Haftor Sørensen

7. vara bystyret: Rolf Dahle, tlf 979 75 741

Helse og omsorgkomiteen: Åse Fjellstad, tlf 402 24 048

Komite for miljø og teknisk: Heidi E. K. Paulsen, tlf 412 40 809

 

 

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**