En skole for kunnskap og like muligheter

Venstre vil styrke den offentlige skolen, særlig gjennom å gjenreise respekten for læreren og fagkunnskapen. Vi vil arbeide for en skole som bidrar til å gi en meningsfull skoletid og et høyt
allment kunnskapsnivå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


 - For å få en bedre skole må vi satse på lærerne, Toril N. Klevmark, 2. Kandidat for Lunner Venstre.

– For å få en bedre skole må vi satse på lærerne, Toril N. Klevmark, 2. Kandidat for Lunner Venstre.

Skole

Venstre vil arbeide for en skole som gir gode personlige utviklingsmuligheter
for alle.

Venstre vil:
– Styrke og videreutvikle skoletilbudet i Lunner
– Opprettholde Harestua ungdomsskole
– Kjøpe Roa vgs. for å lage en ny ungdomsskole i nordbygda
– Gi lærerne et lønnet kompetanseår til etterutdanning

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**