Et mangfoldig kultur-, idretts- og friluftsliv

Lunner har en rik kulturarv og mange gode arenaer for utøvelse av kultur, idrett og friluftsliv. I kombinasjon med et rikt lags- og foreningsliv bidrar dette til at Lunner er en god kommune å bo
i.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

 Felespill ved Klatretjern.

Felespill ved Klatretjern.

Venstre vil stimulere til et ytterligere mangfoldig og aktivt kultur-, idretts- og friluftsliv. Å ha en fysisk og kulturelt aktiv befolkning er nært koblet til en befolkning med høy trivselsfaktor. For barn og unge er disse tilbudene en svært viktig del av det å få en meningsfylt oppvekst, både sosialt, mentalt og fysisk.

Venstre vil:
– Øke støtten til frivillige lag og foreninger
– Videreutvikle Hadeland Interkommune Musikkskole
– Bygge nytt hovedbibliotek og kultursenter i forbindelse med
nye Roa ungdomsskole
– Arbeide for vern og vedlikehold av
bygdas kulturminner
– Videreutvikle Bergverksmuseet på
Grua

Fotball

– Arbeide for et Nordmarksmuseum i
Lunnner kommune
– Satse på skateparker og grafittivegger
– Arbeide for kunstgressbane i Lunner
kommune

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**