Feil bruk av kollektivfelt

Bussene til Majorstua står i kø på Bærumsveien til Kolsåsbanen er i drift. For å hjelpe dem frem har Statens vegvesen foreslått å lage kollektivfelt langs de siste 600 m. på Bærumsveien mot Jarkrysset. Dessverre vil dette kollektivfeltet ha liten effekt. Det at bussene passerer bilene i 600 meter før de blir stående i samme kø igjen gir liten gevinst for trafikantene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Hilde Arneberg

Hilde Arneberg
Foto: I.Skonnord

Prosjektet er priset til 3-4 millioner, noe som skal være rimelig. Utgiftene belastes Kolsåsbanens budsjett. Tiltaket er i tillegg farlig for myke trafikanter.
Pga ny gang/sykkelvei og støyskjerm får huseierne stengt nåværende adkomst og får sin utkjøring fra Jarmyrsiden og ut i Bærumsveien ved parkeringsplassen ved Klubbhuset. Utenfor gang/sykkel feltet er det tenkt å lage kollektivfelt i stedet for beplantet skillefelt.En type oppsamlingsvei planlegges for å sluse ut bilene til sitt felt.

Syklister; vær oppmerksomme!

Bærumsveien er ofte glatt på vinterføre. Kantstein skal beskytte syklister og gående i gangfeltet fra busser. Bussene er observert i minst 50 km/t på tidspunkt uten kø. En skrensende buss mot kantstein – hvem vinner?

Fotgjengerovergangen 250 m før Jarkrysset på Bærumsveien ved Jarmyra er beryktet. Det er skolevei til/fra Grav og Steinerskolen for småskole- barn. I tillegg spiller mange hundre barn fotball på Jarmyra.
Nå kommer kunstgressbanen med økt aktivitet. Barna må allerede forholde seg til en livsfarlig overgang, og nå i tillegg også for trafikk i et kollektivfelt!

Statens Vegvesen synes overgangen er akseptabel, men som mange husker ble en person hardt skadet for ikke så lenge siden. De 3-4 millionene kan med fordel omdisponeres til gangbro!

Et kollektivfelt plassert akkurat der er kortsiktig, ineffektivt og farlig. Venstre ønsker trygge løsninger og fungerende kollektivtransport.

Hilde Arneberg
Bærum Venstres 4 kandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**