Folkemøte på Hanøy 19. august

Venstre var godt fornøyd med at så mange kom til møte og at befolkningen viste et ekte engasjement. Dette er en viktig funksjon i et demokrati.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Folk uttrykte en bekymring for at verken politikere eller kommunen vil ta ansvar i utviklingen av bygden. Og at bygden vil erfare mer problemer enn hva de allerede har gjort med tanke på utviklingen av industrien på Hanøytangen.

Venstre vil ha åpne og inkluderende prosesser slik at både innbyggere, foreninger og næringsliv kan komme med sine innspill og at politikerne kan finne fram til løsninger alle parter kan leve godt med. Det er ikke tilfellet i dag.
Venstre har derfor programfestet at " Venstre vil at alle politiske avgjørelser skal fattes så nær som mulig dem det angår. Derfor er lokaldemokratiet bærebjelken i et levende folkestyre. Politikk må være lett tilgjengelig og åpent for innsyn i hva som skjer. Dokumenter og informasjon må gjøres lett tilgjengelig på Internett og i papirform."

Innbyggerne erfarer at støy, utslipp av ulik art (støv, olje med mer) og et stygt og skjemmende område. Slike forhold kan vi ikke akseptere og vi som politikere må bruke alle midler for at forholdene skal forbedres og at bygden er et godt sted på alle måter.
Venstre har programfestet at " Vi vil plassere miljøvernleder organisatorisk under rådmannen for å få større fokus på miljøaspektene". Miljøet har i mange år fått en alt for liten fokus i Askøy politikken.

En stemme på Venstre er en stemme for et godt miljø og et levende demokrati.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**