Politisk representasjon 2019-2023

Disse representerer Askøy Venstre i denne perioden

Askøy kommune er styrt etter formannskapsmodellen, og har 35 medlemmer i kommunestyret, som igjen er delt inn i 3 utvalg.

De tre utvalgene er Formannskapet, Utvalg for Teknikk og Miljø , Utvalg for Oppvekst og Levekår (trykk på linken om du vil lese mer om utvalgene)

Venstre har en representant i kommunestyret, og to i utvalgene. Vi er dessverre ikke representert i formannskapet.

Vår gruppeleder er:

Arild Raftevoll

Medlem av Kommunestyret
Medlem av utvalg for teknikk og miljø (UTM)

Vi er også representert av:

Marit Helen Leirheim
Medlem av kommunestyret, 1. vara
Medlem av utvalg for oppvekst og levekår (UOL)

Mikael Christensen
Medlem av kommunestyret, 2. vara

Ronny Knutsen
Medlem av kommunestyret, 3. vara