Ja til bygging av naust i strandsonen – der det passer inn

Går du en varm sommerdag langs svabergene, kan du ikke lenger regne med å gå uhindret. Den massive utbyggingen Høyre/FrP sammen har tillatt er i ferd med å stenge Osinger ute fra fri ferdsel langs sjøen. Får denne galskapen fortsette, er det ikke mange år til vi i praksis kun har spesielt skjermede områder igjen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre ønsker å stoppe denne praksisen. Det at vi alle har muligheter til å bevege oss fritt i standsonen, er en kvalitet som innbyggere i andre land misunner oss. Vi ønsker ikke å ødelegge dette mer enn det som allerede har skjedd etter mange års vanstyre på dette området.

Et naust er et i følge Wikipedia et hus for oppbevaring av båter og fiskeredskaper. Dette er en praktisk måte for folk å ta vare på verdiene sine. Ordet hyttenaust finnes du ikke i leksikonet. Det er egentlig en hytte som er lagt så langt ned i strandsonen at man kan dra en båt inn i kjelleren. Såkalte hyttenaust har gjerne “privat” brygge og kjørevei til døren. Veldig kjekt og praktisk og eie. Problemet er at det båndlegger areal på en måte som hindrer resten av befolkningen å bevege seg fritt, en rett de har hevd på fra gammel tid.

De to biildene illustrerer dette. Det første, fra

Naust i Lekvenvågen

Naust i Lekvenvågen
Foto: Tore Rykkel

, viser er opprinnelig naustrekke. Foran er det en strand, og hvem som helst kan bevege seg fritt i dette området. Det andre bildet viser hytter på

Hyttenaust ved Skitnevågen på Røtinga, Søre Øyane

Hyttenaust ved Skitnevågen på Røtinga, Søre Øyane
Foto: Tore Rykkel

, her vist like før de var ferdig bygget. Området foran hyttene er bebygget, slik at det både er vanskelig å komme forbi, og dertil bebodd, slik at man vil føle at man trenger seg innpå om man skulle prøve å passere.

I Os er det et økende press på strandsonen. Her må allemannsretten gå foran andre interesser. Et gjennomgående prinsipp er å bygge på innsiden av kyststripen, mens denne skal ligge som et fellesgode mot sjøen. En naustrekke som er bygget på denne måten ønsker vi som hovedregel å tillate, på steder der dette ikke kommer i konflikt med annen allmen bruk. Ren hyttebygging ønsker vi slutt på langs sjøsiden. Hytter skal plasseres i hyttefelt, i god avstand fra sjøen.

De mer tynt befolkede kommunene fra og med Sogn og Fjordane til den norsk-russiske grensen kan foreløbig ha langt færre restriksjoner når det gjelder utbyggingsprosjekter i strandsonen. Vi ser at det i denne delen av landet er så stort areal strandsone i forhold til folketallet at allemannsretten ikke i særlig grad blir svekket selv om man åpner for en lempeligere praksis når det gjelder tilrettelegging for bolig- og næringsformål i disse områdene.

Færre restriksjoner her vil være et godt distriktspolitisk tiltak. Også i disse områdene må imidlertid de attraktive strand- og kystområder bevares gjennom en langsiktig strandsonepolitikk, som sikrer naturverdiene både i fjordområder og i den ytre skjærgården.

Og i Os må strandsonen bevares NÅ!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**