Anne Rikvold Jess, 1. kandidat Kongsvinger Venstre

– Jeg vil Kongsvinger skal være en kommune som yter tjenester med god kvalitet gjennom hele livet, og som gir valgfrihet for den som skal bruke kommunale tjenester. Kongsvinger skal være en miljøkommune, og ha fokus på rettferdig handel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Kongsvinger Venstre sitt mål er at Kongsvingers befolkning skal øke med minimum 10 % innen 2015.
Dette vil vi gjennomføre ved å skape et enda bedre kulturtilbud og tydeliggjøre åpenhet og toleranse.
Vi vil fortsette vårt gode arbeid med å øke persontogtilbudet via Kongsvinger, og bidra til å skape et aktivt og stort regionalt knutepunkt for offentlig transport. Venstre vil være en aktiv støtte til gjennomføringen av Intercity-tog.

JERNBANE

Anne R Jess, Kongsvinger

Foto: A.Hovstø

Vi er opptatt av at rv. 2 fullføres snarest mulig, men primært vil vi jobbe for å utbedre jernbanenettet fra Oslo og frem til riksgrensen. Dette gjør toget til en bedre konkurrent mot bilen – for miljøets skyld !
Videre ønsker Kongsvinger Venstre å legge til rette for at flere bedrifter skal velge å etablere seg i Kongsvinger, og være mer proaktive for å få flere aktører og kompetansebedrifter til å se det spennende i Kongsvinger.
Dette vil igjen skaffe flere arbeidsplasser i kommunen, og gjøre kommunen mer attraktiv å bosette seg i.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**