Leserinnlegg Røyken og Hurums Avis 23.08.07: Ærlig og real valgkamp

Valgkampen er over oss, og avisspaltene fylles av partipolitikk. Ivrige og engasjerte innbyggere og listekandidater gir av seg selv og formidler hva de tror på, ønsker og håper. Som Venstres førstekandidat i Hurum, ønsker jeg selvfølgelig å ta del i debatten om kommunens fremtidige utvikling, hvilket jeg gjør etter beste evne og så ærlig jeg kan. På vegne av Venstre ønsker jeg at våre listetopper skal bidra til å styre utviklingen av Hurum på en annen måte enn det Arbeiderpartiet og Roger Ryberg gjør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre har visjoner for Hurum. Venstre sier ja til utvikling, men vi ønsker å ta vare på historien og naturens skjørhet. For å få til en endring må vi søke makt. Dette faller tydeligvis Arbeiderpartiet tungt for brystet.

Etter valget for fire år siden inngikk Arbeiderpartiet en skriftlig samarbeidsavtale med Fremskrittspartiet for å sikre seg makten i Hurum. Mange husker kanskje bråket rundt Aps ønske om ordførerkjedet den gang. Jeg ønsket den gang som nå, ikke å støtte en ordførerkandidat som jeg ikke kan stole på. Det er derfor viktig for meg å opplyse velgerne før valget om hva Venstre tror på, og hvordan Venstres kandidater vil bruke sin innflytelse når stemmelokalene stenges. Det samme burde også Arbeiderpartiet konsentrere seg om, fremfor å bedrive personangrep på meg.

Til oppklaring er Venstre ikke for fri narkotika, Venstre ønsker ikke å legge ned Hurum kommune og partifellene Petter Normann Pettersen og Dag Berntsen står fremdeles trygt på Venstres liste.

Til orientering: Jeg undertegnet aldri avtalen med Arbeiderpartiet for fire år siden og har dermed heller ikke brutt den. Jeg står ved mine løfter og kan ikke trues til taushet.

Marianne Arctander8

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Marianne Arctander
1.kandidat Hurum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**