Skal vi sende all trafikk inn i sentrum eller lede den utenom?

Kjære leser, jeg mener ikke å fornærme deg, men det er faktisk dette spørsmålet vi diskuterer for tiden. Emnet er framtidens veisystem i Fredrikstad og vi i Venstre ser ikke en eneste god grunn til å ha mer trafikk i sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Trafikk, kø

Foto: Microsoft

Vi har en drøm om en by hvor det er ren luft og hvor mennesker kan bevege seg fritt. Derfor skal de som bare skal passere byen få slippe å kjøre igjennom den. De som skal inn i byen skal fristes med gode kollektive løsninger. Dette vil gjøre godt i sjela for deg som tar ditt sosiale ansvar på alvor. Du skal ikke være i tvil om at Venstre støtter en utbygning av veisystemet rundt Fredrikstad, og vi skal gjøre vårt får å få det til. Men, skal vi legge 2.5 milliarder kroner inn i prosjektet, så er det greit at det leder oss i riktig retning. Framtidens løsninger er skjeldent bare å bygge ut dagens løsning. Venstre vil ikke ledes av prognoser men være med på å forme framtiden. Jeg er overbevist om at du vil det samme.

Helge Bollæren Hasvold
Leder Fredrikstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**