Trygge skoleveier viktige for Eigersund Venstre

Leder av fylkets trafikksikkerhetsutvalg Tormod Andreassen kom med gladnytt til beboerne på Nordre Eigerøy

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Når foresatte og beboere på Hellaland vil ha videreført gang og sykkelstien fra Skjerpe til Krossmoen handler det om trygge skoleveier og mulighet for sikker ferdsel for syklister og andre forgjengere. For de mange på Helleland handler det også om at de har muligheten til å reise kollektivt. De må til Krossmoen der bussene går oftere. Ved små grep kan vi legge til rette for en tryggere vei for skolebarn og andre myke trafikkanter

Tilsvarende problematikk finner vi igjen på Nordre Eigerøy. Gang og sykkelstien stopper ved boligfeltet på Leidland, og der har den stoppet alt for lenge. Å videreføre gang og sykkelstien helt til Ystebrød må være en prioritert oppgave her også. Skal folk bo i andre plasser enn i sentrum må vi legge til rette for at ungene har trygg vei til skolen og vi andre myke trafikanter kan gjøre det på en trygg måte. At her er miljøgevister ved å gå og sykle er positive bibivirkninger.

Jernbanebro

Foto: Øyvind Misje

Jernbanebrua over Eie er vel en av de trafikkfarligste flaskehalsene vi har for myke trafikanter enten de har barnevogn, jogger eller spaserer. Vi skal heller ikke glemme alle arbeidsplassene som finnes på Tengs, der mange sykler allerede og flere kan det bli når forholdene blir lagt bedre til rette. Alle som må krysse denne broen har ventet i mange år på den helhetlig plan for hele Eieområdet som skal gi trygg passering.. Hvorfor den ikke er kommet får vi i kommunens politiske utvalg ta ansvar for — men nå er det nok!

I dag var lederen i trafikksikkerhetsutvalget i Rogaland Tormod Andreassen i Eigersund etter en invitasjon fra undertegnede for å se på de tre forholdene beskrevet ovenfor og vil ta med seg og han kom med gladmelding til gang og sykkelstiprosjektet til Eigerøy. Prosjektmidler og oppgølging kunne han love.

Gangfeltet på Eiebrua var noe av det verste han hadde sett. Så mye trafikk og så lite som skal til for at her blir trygt for de myke trafikantene. Nå gjleder det bare for Eigersund Venstre å få dette på dagsorden igjen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**