Vekst og vern i byen

Det kan virke som en selvmotsigelse å tenke både vekst og vern. Er det mulig å kombinere dette?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Vanligvis er det slik at noen tenker vekst uten å tenke vern. Andre tenker vern uten å være så opptatt av at byen må ha en naturlig vekst. Slik er det også med våre venner i de andre politiske partiene.

Det er som regel enklest å tenke enten eller; mye mer krevende å tenke både og. Venstre ønsker å ha begge tankene i hodet samtidig og har derfor tatt inn i sitt program at vi ønsker å balansere vekst og vern for å bevare byens særpreg. For at dette skal bli mer enn ord ønsker vi et virkemidddel for huseiere gjennom et fond for vedlikehold av den unike trehusbebyggelsen i bykjernen.

De som ikke er helt unge lenger husker at det så stygt ut for denne trehusbebyggelsen på 70-tallet da alt skulle være funksjonalistisk og de gamle trehusene var noe rask som skulle rives. Heldigvis fikk vi en bevaringsplan som sikret den unike bebyggelsen for fremtiden. Denne bevaringsplanen møter i dag stadige utfordringer i form av forslag om riving og større nybygg / ombygging. Jeg regner med at dette presset ikke vil avta i tiden som kommer, snarere tvert imot. Da er det viktig at vi har en gjennomtenkt holdning til hvordan vi ønsker at byen vår skal se ut; hvilket særpreg den skal ha. En slik gjennomtenkt holdning kan vi arbeide oss frem til når bevaringsplanen senere skal opp til ny behandling.

Kulturskolen

Foto: Øyvind Misje

Men hva gjør vi i mellomtiden? Aksepterer vi alle forslag om riving og bygging eller er vi restriktive? Hva mener de som besøker oss fra fjern og nær?
Jeg tror både de fleste av oss som bor her og de som besøker oss ønsker å ha en by med særpreg. Vi ønsker ikke en by som er lik alle andre, men en by som baserer sin utvikling på de verdier som ligger både i bygninger og folk. Vi ønsker ikke at det særpreg byen har skal ødelegges av enkeltprosjekter gjennom et tilfeldig politisk flertall. Dette innebærer at ikke såkalte moderne løsninger passer like godt alle steder. Store glassbygg passer kanskje ikke så godt mellom trehusene i sentrum. Bolighus med en helt annen byggestil enn den vi er vant med i byen bør kanskje plasseres andre steder. Forretningsbygg bør utformes med særlig tanke på den historisk verdifulle trehusbebyggelsen vi har.

Det er ikke lett å kombinere ønskene til de som driver næring eller som ønsker å bygge bolig i sentrum med dette særpreg som vi ønsker byen skal ha. Jeg er imidlertid bekymret hvis vi begynner å akseptere enkeltprosjekter som i for stor grad bryter med nettopp byens særpreg. Et bygg som Aasebuene er etter min mening blitt to etasjer for høyt. I ettertid beklager jeg at jeg i sluttbehandlingen stemte for bygget med denne høyden. Det er slike prosjekter vi må ha mot til å sette grenser for mens saken er til behandling, ikke etterpå når det er for sent å gjøre noe med det.

De siste dagene har det vært flere innlegg i avisen om nettopp hvordan byen vår skal se ut. Ved å støtte Venstre ved valget vil du være med på å sikre nettopp en balansert vekst med særpreg i byen.

Per Arne Sandvold
Medlem for Venstre i Miljøutvalget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**