Drømmen om kulturhus

Et intervju med andrekandidat Anniken Holtnæs

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Anniken Holtnæs vil kjempe videre for å få bygget et sentralt plassert fullverdig kulturhus. Et kulturhus i Frogn vil styrke eksisterende kulturliv og være en skapende kulturarena og naturlig møteplass. Holtnæs har stått på for å få realisert kulturhusdrømmen i fireårsperioden som har vært og har tro på å få satt ned en politisk forankret arbeidsgruppe for kulturhus i begynnelsen av neste periode.

Anniken Holtnæs

Foto: Ivar Ruud Eide

Alle politikere har minst en grunn til at de valgte å gå inn i politikken. Kulturhus er min, sier Anniken Holtnæs. Jeg har selv vært aktiv i det lokale kulturlivet siden jeg flyttet hit da jeg var var ni år. Jeg har sittet i styret i flere foreninger og vet at behovet for en felles arena og et sted å være er etterlengtet. Vi er så heldige å ha et over gjennomsnittet aktivt kulturliv i Frogn, så et fullverdig kulturhus vil det absolutt være behov for.

Det store spørsmålet som alltid melder seg da det blir snakk om å bygge kulturhus er beliggenhet. All erfaring viser at en kulturhusdebatt som starter med hvor kulturhuset skal ligge ofte ikke kommer særlig videre enn det. Vi i Frogn Venstre har allikevel sett oss ut noen alternativer til plassering hvorav en tilknytning til det eksisterende kinobygget kanskje er det mest aktuelle. Drøbak Sentrum er i hvert fall helt klart i vår visjon, sier Holtnæs.

Et kulturhus uansett hvor det måtte bli plassert vil være vil være vitaliserende for kommunen vår, mener Holtnæs. Hun tror på å samle krefter under samme tak, skape miljø og gjøre avstander korte. Jeg vil gå så langt som til å si at det er en nødvendighet, sier hun. Vi har fått opplyst at både kinoen og biblioteket etter all sannsynlighet ikke vil eksistere i sin nåværende form om 10 år. Det er dessverre umulig å drive moderne kino og bibliotek i de lokalene de har per i dag. Det tar 8-10 år og bygge et kulturhus, så det haster med å få i gang en arbeidsgruppe som skal starte sonderingsprosessen rundt dette. Frogn Venstre vil ikke gi opp denne saken!
Vi må starte et sted, sier Holtnæs, og Frogn Venstre mener at en politisk forankret arbeidsgruppe er veien å gå til første spadetak for kulturhus.
Gruppen må få i oppdrag å legge fram et strategidokument med alternativer. De må starte et sonderingsarbeide, se på finansiering, potensielle tomter, vurdere hva huset bør inneholde og innhente informasjon fra mulige brukere. Det er nok å kartlegge.

Arbeidsgruppen er ikke bare viktig for å innhente informasjon og skissere alternative løsninger. Den er også viktig for entusiasmen i det lokale kulturlivet. De ser at det skjer noe og de har et sted å spille inn alle sine tanker og idèer. Ildsjeler trenger noe å brenne for! sier Holtnæs. Hun vet det fordi hun er en av de. Erfaring fra andre kommuner som har fått i gang en slik gruppe tilsier at kulturlivet samler seg, innsamlingsaksjonene starter og dugnadsånden blomstrer opp. Vi må først legge grobunn for dugnadsånden. Og den vet Venstre at har stort potensial i Frogn og det må vi ta vare på og verdsette.

Det er viktig å poengtere at et kulturhus ikke bare er for profesjonell, kommersiell kultur.
Kulturlivets frivillige aktører er kommunens kasteball. Enkelte foreninger har rene nomadetilværelsen og også kommunens egen kulturskole har behov for lokaler. De har 450 elever og lange ventelister. De har for lite plass og tildels ikke egnet plass. Jeg har snakket med lærere på kulturskolen som har undervist elever hjemme forteller Holtnæs, som også sitter som leder av samarbeidsutvalget for Kulturskolen.

Anniken Holtnæs vil fortsette arbeidet for å få oppfylt sin drøm i neste periode. En drøm hun deler med Frogns kulturliv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**