Bilfritt sentrum?

Helt bilfritt vil det vel aldri bli, med mindre man innfører fysiske stengsler. Det vil ikke Venstre. Men vi vil tiltak som betydlig reduserer trafikken. Hvordan? Jo ved ringvei og gratis, utvidet busstilbud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Bilfri

Foto: lisa.smartlog.dk

Så sent som i mai, i f.m. vei- og bompengedebatten, påsto Venstre at bro over Glomma ved Råbekken og markalinja ville kunne redusere biltrafikken gjennom Grønli og St. Croix med mer enn 50 prosent. Til store protester fra vegvesenet, som innrømmet å ha foret oss og resten av det politiske miljøet med ufullstendige opplysninger. Konklusjonen ble en trafikkreduksjon i sentrumstrafikken på en av tre biler (33%), som vi i Venstre synes er betydelig og en bekreftelse på vår påstand.

Etter det har Venstre også foreslått gratis buss, døgnet rundt, med henvisning til erfaringene fra byen Hasselt i Belgia. Hvor antall bussbrukere ble åttedoblet i løpet av det første, gratis driftsåret. I dag er det en tolvdobling, og Hasselt er i år kåret som den beste byen å bo i, i hele Belgia.
I Fredrikstad bruker fire prosent av byens reisende til daglig kollektiv. Vi forutsetter at det aller meste av det er snakk om buss. Vi tør ikke håpe på en 8-dobling hos oss "over natten", men at et slik tiltak vil ha betydelig effekt er vi ikke i tvil om. Og sammen med ringvei bør det tilsi minst en halvvering av biltrafikken i sentrum og nære boområder, helt frivillig.

Det mest nærliggende er å begynne med gratis buss, eller maks. en tikroning for en dagsbilett. Vi har i eget innlegg omtalt hvordan det kan finansieres. Pengene er der, egentlig i massevis. Det hele er et spørsmål om reell vilje, en politisk prioritering. Og hvem vet, kanskje kan trafikken med det reduseres så mye at vi unngår store veiutbygginger og bompenger. Hvor det egentlig "kun" gjenstår et behov for å gi busser og syklister bedre tilgjengelighet? Hvor foreldre føler seg så trygge at de kan sende barna til skolen på apostelenes hester.

Men om vi også må bygge nye veier, er ringveien det eneste alternativet som faktisk vil redusere biltrafikken gjennom sentrum, Ifølge seneste utredninger vil det koste 600 mill. kroner, og tar vi med Åledalslinja vil prisen være 725 millioner.Omtrent det samme som prisen for dagens Kråkerøyprosjekt. La oss så "hive på" 200 millioner til firefelts vei mellom Ørebekk og Simo samt nødvendige sykkelveiinvesteringer, så havner det hele på under milliarden. Mot ca. tre milliarder om flertallet i bystyret, med Ap, FrP og Høyre i spissen, får viljen sin. Med å trykke enda mer biltrafikk inn i sentrum.
Om man ønsker den løsningen, så er det bare å stemme på de. Alternativet er det folk flest ser fornuften i, og da er det — ærlig talt — kun Venstre som kjemper for det. Med nebb og klør.

Ulf Trenum
Venstres ordførerkandidat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**