Vil støtte lokale miljøengasjement

Drammen Venstre vil fremme forslag om at det på de kommunale budsjettene må avsettes midler til å støtte miljøengasjement hos byens lag og foreninger fra 2008.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre vil ha en offensiv miljøpolitikk for Drammen som også legger til rette for større engasjement fra byens innbyggere, lag og foreninger.

Jordens klima har endret seg merkbart i løpet av de senere 10-årene. Hovedårsaken til klimaendringene er økte konsentrasjoner av klimagasser i atmosfæren. Dette skyldes økte utslipp fra vår energibruk og forbrenning av olje, gass og kull. For å bremse de menneskeskapte klimaendringene må utslippene reduseres betydelig.

Båtidyll på elva

Foto: Claus Haals

Barn og unge har rett til å vokse opp i et mangfoldig og levende miljø med ren luft, ren jord og rent vann. Venstre vil gjøre Drammen til en foregangsby når det gjelder å ta i bruk moderne miljøløsninger. Hensynet til miljøet må integreres som en del av all samfunnsstyring. Det skal lønne seg å handle og leve miljøvennlig.

Vi har alle et ansvar for vårt felles miljø, og Venstre er et parti som i hele sin historie har lyttet til lokalt engasjement. Det er viktig å gi Drammens innbyggere en større mulighet til å påvirke og planlegge sitt eget lokalmiljø. Drammen Venstre vil derfor innføre en støtteordning hvor byens lag og foreninger kan søke om økonomiske ressurser for å gjennomføre lokale miljøtiltak. Tiltakene kan spenne fra utsetting av fisk i skogsvann til plukking av søppel i nærmiljøet, sykkelkampanjer på skoler og i bedrifter mm.

Vi forutsetter at ordningen blir gjort godt kjent – og at søknadene behandles på en ubyråkratisk måte.

Les Drammen Venstres miljøpolitikk, vårt miljømanifest og vårt svar til Natur og ungdom Klimavalg07.

Tom Hedalen

Foto: Asgeir Osnes

Tom Hedalen
Tlf 909 59 433

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**