Ås Venstre sier JA til et Eldres Hus i Ås

Eldresenteret i Ås har i lang tid ønsket seg mer velegnede lokaler. Et Eldres Hus bør ligge sentralt og i gangavstand til forretninger og kollektivtransport.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Eldresenteret i Ås har, ikke uten grunn, i lang tid ønsket seg mer velegnede lokaler. Lokalene de i dag disponerer, er nedslitte og utrivelige, og av en slik beskaffenhet at de neppe ville blitt godkjente verken som arbeidsplass eller beboelsesrom. Allikevel har dette ønsket møtt liten forståelse i kommunen. Et tilbud fra ordføreren om å få lokaler på det nye sykehjemmet i Brekkevegen, langt utenfor sentrum, vakte forståelig nok ikke særlig begeistring. Det er nokså åpenbart at det er avgjørende for eldresenterets brukere å kunne benytte seg av tilbudene i sentrum, samtidig med besøkene på eldresenteret. For de som er avhengig av transport, er dette ekstra viktig. Vi trenger ikke et eldresenter som ligger så langt unna sentrum at ingen vil bruke det. Å kople eldresenteret til sykehjemmet, er heller ikke så åpenbart som enkelte sentrale politikere i Ås synes å mene.

Et Eldres Hus bør ligge sentralt, og i alle fall i gangavstand til forretninger og kollektivtransport.

Det er i dag ingen opplagte løsninger som står frem, særlig ikke når kommunens økonomi er såpass dårlig som den er nå, men det bør allikevel kunne finnes muligheter. En flytting av eldresenteret er ikke uten fordeler for kommunen, det frigjøres betydelige lokaler i Rådhuset, lokaler som riktignok har en begrenset funksjonalitet, men som er godt egnet til arkiver, kopirom etc. og som sådan representerer en økonomisk gevinst som må gå inn på plussiden i regnestykket omkring et nytt Eldres Hus. I tillegg har kommunen mulighet til å påvirke fremtidig utbygning i sentrum, ut fra ønsket om å få benytte deler av det som bygges. Den kraftige byggeaktiviteten i sentrum medfører også en større dynamikk i eiendomsmarkedet, slik at eldre lokaler blir fraflyttet, og tilgjengelige til en gunstig pris. Om slike lokaler skulle dukke opp, bør det foreligge planer og kalkyler som gjør at kommunen raskt kan vurdere et leieforhold, og sikre seg en langtidsavtale på gunstigst mulige vilkår. Ellers bør kommunen snarest mulig ta kontakt med de nye eierne av “Texas”, gamle Åsheim, for å utrede betingelsene omkring leie av disse lokalene. Da er det også muligheter til å påvirke innredningen av bygget, om leie skulle være mulig innenfor de aktuelle økonomiske rammene.

Ås Venstre vil i høst ta initiativ til at arbeide med utredning av de økonomiske forutseningene rundt et Eldres Hus igangsettes i kommende kommunestyreperiode, og vi vil gjøre vårt til at ideen om et mer egnet samlingssted for våre eldre kan realiseres.

Kjell Brynildsen, 2. kandidat for Ås Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**