Køen på Bærumsveien

Det er lite attraktivt å reise med buss som erstatning for Kolsåsbanen på Bærumsveien inn mot Oslo om morgenen når bussene blir stående i køen sammen med bilene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


For å bedre forholdene er det foreslått å framskynde byggingen av gang- og sykkelvei på en 600 m lang strekning på Bærumsveien langs Jarmyra, og midlertidig bygge det som skulle vært grøntrabatt som kollektivfelt.

Biltrafikk

Biltrafikk
Foto: Microsoft

Det er positivt om den etterlengtede gang- og sykkelveien framskyndes, men det midlertidige kollektivfeltet vil ha liten betydning for busspassasjerenes reisetid. Bussene må inn i køen igjen i lyskrysset ved Jar stasjon. På det verste strekker køen seg fra Ullernchausseen til Ringstabekkveien, men på fredager starter ofte ikke køen før en kommer til Jar.

Skal vi få løst problemet må tiltak for å bedre trafikkflyten settes inn på Oslosiden. Her kan man f.eks. justere omløpstiden i lyskryssene slik at det blir færre stopp, vurdere å forby venstresving for de som skal inn Ullern Allé ovenfra for å unngå tilbakeblokkering, vurdere busslommer for 42-bussen og merke opp venstresvingefelt for de som skal inn Lysehagan.

Samtidig må færre kjøre bil. Ved Jar stasjon er det en stor innfartsparkering som sjelden er mer enn en tredjedel full. Parkeringen er gratis og herfra er det et godt kollektivtilbud til Oslo med trikk hvert 10. minutt og busslinjene 42 /131/132 med avgang hvert kvarter i rushtiden. Om flere valgte kollektivtransport hadde mye vært gjort.

Skal vi løse køproblemene må flere sykle og reise kollektivt, samtidig som det må gjennomføres tiltak for fremkommeligheten som virker. Kolsåsbanen må komme i gang igjen raskest mulig, det må tilbys et busstilbud som er bedre tilpasset reisebehovet, det må satses på innfartsparkering ved t-bane og tog og det må fullføres et godt sykkelveinett fra Bærum inn i Oslo.

Anne Merete Andersen
2. kandidat for Venstre i Bærum

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**