Venstre vil bruke mer penger på lærerne

Venstre vil bruke mer penger på lærerne skriver Ragnhild Helseth i et leserinnlegg i Tidens Krav. Lærerne er Venstres tydeligste prioritering i skolepolitikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre vil bruke mer penger på lærerne

Venstre avviser ikke heldagsskolen, men vi må bruke pengene på det viktigste. Lærerne er bærebjelken i skolen, og dyktige lærere er en forutsetning for at elevene skal lære mer. Derfor er lærerne Venstres tydeligste prioritering i skolepolitikken. Venstre vil også ha en nasjonal plan for rekruttering av lærere. Det er ingenting som tyder på at lærermangelen kommer til å bli mindre fremover, og vi ønsker en nasjonal strategi for å møte denne utfordringen.

Venstre vil ha en sterk og god offentlig skole, supplert av private undervisningstilbud. Mange private utdanningstilbud utfører viktige samfunnsoppdrag, og utfyller det offentlige skoletilbudet på en god måte. Den liberale enhetsskolen må holde fast ved den grunnleggende målsetting om at den offentlige skolen skal være en felles møteplass for barn med ulik økonomisk, sosial og kulturell bakgrunn, men også erkjenne at mangfold er positivt og skal verdsettes. Privatskoleloven som ble innført i vår, og som Venstre stemte imot, satte en stopper for private grendeskoler. Venstre vil at det skal være mulig for foreldre eller lokale ildsjeler å drive videre nedlagte skoler i små lokalsamfunn etter offentlig læreplan.

Venstre vil styrke den offentlige skolen, særlig gjennom å gjenreise respekten for læreren og fagkunnskapen. Alle elever skal ha mulighet til å utnytte sine evner og sin skaperkraft.
Lærerne er bærebjelken i dette, og derfor vil Venstre bruke mer penger på lærerne.

Ragnhild Helseth
1.kandidat
Kristiansund Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**